Webbutik

En robust livsmedelsförsörjning vid kriser och höjd beredskap

Åtgärder och arbetsformer som stärker förutsättningarna

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket och Jordbruksverket att tillsammans analysera och redogöra för lärdomarna som utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, gett avseende livsmedelsförsörjningen.
Rapporten består av en sammanfattning och analys av befintligt material kopplat till myndigheternas erfarenheter från pandemin. En avgränsning är att rapporten inte behandlar djurens hälso- och sjukvård som annars ofta sammankopplas för myndigheterna. Detta hanteras i ett separat regeringsuppdrag riktat till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
31
Utgiven:
2021-03-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA21:5
Författare:
Jordbruksverket, Livsmedelsverket
Anvisning: