Webbutik

Livsmedelskonsumtionen i siffror - Hur har konsumtionen utvecklats de senaste femtio åren och varför?

• Vi köper mer mat per person och med ett högre innehåll av energi idag
än för femtio år sedan. Kött och grönsaker är exempel på livsmedel som
vi konsumerar mer av och mjölk konsumerar vi mindre av.
• En minskad relativ kostnad för mat, globaliseringen och en ändrad livsstil
är några faktorer som har bidragit till de ändrade matvanorna.
• Det finns skillnader mellan länder i konsumtionen av livsmedel, vilket till
viss del förklaras av skillnader i traditioner. Det finns också globala trender
som gör att konsumtionsutvecklingen drar åt samma håll, exempelvis ökar
konsumtionen av fisk, skaldjur och nötkött till följd av ökade inkomster.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
84
Utgiven:
2015-07-29
Pris exkl moms:
80 kr
Pris inkl moms:
85 kr
Artikelnr:
RA15:15
Författare:
Helena Lööv, Lars M Widell, Olof Sköld
Anvisning: