Webbutik

Modeller och verktyg för miljöekonomiska analyser inom jordbrukssektorn

Denna rapport är sammanställd inom projektet CAP:s miljöeffekter som är ett löpande regeringsuppdrag och samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

I rapporten sker en kartläggning och genomgång av olika analys-metoder, analysverktyg, värderingsmetoder och dataunderlag. 

I rapporten bedömer och väljer vi också ut de mest lämpade verktygen och metoderna för CAP:s miljöeffekters kommande analysarbete. Rapporten kan även användas som en handbok för andra utredare som arbetar med miljöekonomiska analyser.

För att kunna förverkliga rapportens förslag krävs en prioritering av resurser och samordning mellan, och inom, de myndigheter och organisationer som har ett utredningsansvar inom området miljö och ekonomi.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
110
Utgiven:
2014-04-15
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
RA14:1
Författare:
Torben Söderberg
Anvisning: