Webbutik

Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har jordbruksstöden?

Investeringsstöden för landsbygdsutveckling har miljöeffekter och ersättningar för miljöåtgärder påverkar sysselsättningen. För att kunna fördela CAP:s budgetmedel och utforma stöd och ersättningar optimalt måste deras sammantagna sysselsättningsoch samhällsekonomiska effekter tas med, inklusive effekter på miljö liksom jordbrukets kostnader och produktion av livsmedel. I den här studien har vi undersökt hur stora dessa korsvisa effekter på andra mål är, och vad det sammantagna utfallet är för gårdsstödet och ett urval stöd i landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
168
Utgiven:
2014-01
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA14:20
Författare:
Knut Per Hasund, Lars Jonasson, Gunnar Lindberg, Lars M. Widell
Anvisning: