Webbutik

Förslag till program för CAP:s miljöeffekter 2015-2019

Uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken
  • Beslut baserade på kunskapsunderlag från CAP:s miljöeffekter ska bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen
  • Projektet ska både ta fram underlag för genomförande och översyn av CAP 2014–2020 och underlag med sikte på CAP bortom 2020
  • Ökat fokus på ekosystemtjänster och mer internationella utblickar är förslag på förändringar jämfört med föregående period
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2014-10-16
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA14:18
Författare:
Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket
Anvisning: