Webbutik

Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

- årsrapport år 2019

Jordbruksverket har i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter göra en årlig uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget för år 2019.

I rapporten fastställs en grundstruktur och en metod som är väl förankrad i ekonomisk teori för det fortsatta arbetet med att utvärdera och följa upp livsmedelsstrategin. Rapporten visar hur livsmedelskedjan har utvecklats, för de företag som har primär verksamhet inom livsmedelskedjan, utifrån det övergripande målet och målen för de tre strategiska områdena som finns i propositionen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
138
Utgiven:
2019-04-24
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA19:9
Författare:
Camilla Burman, Sara Johansson, Andreas Davelid
Anvisning: