Webbutik

Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?

Denna rapport ingår i en rapportserie från Jordbruksverket, där tre utredningar analyserar hur lagstiftningen som styr tillgången till växtskyddsmedel påverkar svenskt jordbruk, trädgårdsodling och vissa miljöaspekter.

I denna rapport beskrivs effekter av ett eventuellt förbud av ogräsmedlet glyfosat när det gäller konsekvenser för jordbruket, påverkan på växtnäringsförluster och klimat samt företagsekonomi och delar av samhällsekonomi.

Rapporten är ett led i Växtskyddsrådets uppdrag att stödja implementering av Livsmedelsstrategin.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
192
Utgiven:
2019-06-20
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:8
Författare:
Christer Johansson, Frans Johnson, Per Widén, Rikard Andersson, Sanja Manduric, Stina Olofsson, Sunita Hallgren, Torben Söderberg, Bengt Håkansson, Helena Elmquist, Emil Jansson, Karolina Åsman, Maria Björkman
Anvisning: