Webbutik

Hinder för ökad användning av alternativa bekämpningsmedel

Tillgången till och användningen av alternativa bekämpningsmedel är begränsad, trots EU-gemensamma och nationella ambitioner om att stödja tillämpningen av integrerat växtskydd.
Brist på alternativa bekämpningsmedel, höga kostnader, varierande effektivitet, otillräcklig information och dåligt anpassad lagstiftning hindrar bredare användning.
Åtgärder krävs för att förbättra förutsättningarna för alternativa bekämpningsmedel och därmed öka hållbarheten i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
48
Utgiven:
2019-03-06
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:3
Författare:
Mats Allmyr, Maria Björkman, Sunita Hallgren, Sanja Manduric, Johanna Jansson, Sara Furenhed, Torben Söderberg, Maria Unell
Anvisning: