Webbutik

Digitaliserad teknik för att främja betesdrift

  • Främsta orsaken till att lantbrukare med betesdjur inte väljer digital teknik är kostnaden, därefter kommer problem med att få tekniken att fungera i praktiken
  • Satsningar på digital teknik innebär att betesbaserad produktion kan bli mindre arbetsintensiv, få ett bättre djurskydd och skapa mer miljönytta
  • Myndigheterna kan främja betesbaserad produktion genom att verka för en heltäckande digital infrastruktur, understödja standarder, justera regelverket inom vissa områden samt införa extra stöd till mindre djurbesättningar
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
124
Utgiven:
2020-08-27
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:10
Författare:
Knut Per Hasund, Marianne Ekberg, Torben Söderberg (redaktör)
Anvisning: