Webbutik

Precisionsbekämpning i växtskyddsarbetet

Nuläge, möjligheter och hinder för framtida utveckling

Växtskyddsrådet vill genom denna kartläggning visa på den snabba teknikutveckling som sker och som skapar en lång rad möjligheter för att utveckla precisionsbekämpningen i Sverige. En utveckling som bidrar eller kan komma att bidra till minskad/mer hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel. Den kan även bidra till resursbesparingar inom lantbruket i stort.

Mer att läsa
Precisionsbekämpning eller annan teknik i växtskyddsarbetet

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
70
Utgiven:
2021-10-25
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR603
Författare:
Christer Johansson, Frans Johnson och Kristofer Vamling
Anvisning: