Webbutik

Biologiska hot mot humlor

Biologiska hot mot humlor är ett hot mot både livsmedelsförsörjningen och den biologiska mångfalden i Sverige.

Införda odlade samhällen av mörka jordhumlor har stor ekonomisk betydelse för pollineringen av bland annat tomater, frukt och bär. Det finns dock en risk att odlade införda humlor för med sig nya patogener och parasiter och att de konkurrerar med svenska vilda humlor.

Vi har genomfört en omfattande studie av dessa hot och redovisar resultaten i rapporten. Vi har också i projektet skapat förutsättningar för att på sikt kunna avgöra om de införda humlorna har blandat sig med svenska vilda humlor och skapat hybrider.

Denna rapport är del 2 i en rapportserie. Del 1 handlar om biologiska hot
mot honungsbin.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
160
Utgiven:
2020-08-12
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:14
Författare:
Thorsten Rahbek Pedersen(redaktör), Huvudförfattare, Eva Forsgren, Jenny Henriksson, Lina Herbertsson, Ingrid Karlsson, Joachim R. de Miranda, Ullrika Sahlin, Henrik G. Smith
Anvisning: