Webbutik

Ökad foderanvändning från matsvinn och restprodukter

Bättre resurseffektivitet för att uppnå miljö- och klimatmål

Denna rapport är resultatet av ett samverkansprojekt inom Miljömålsrådets arbete med att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Ur ett resursperspektiv ska matsvinn alltid förebyggas men när det uppkommer användas på bästa möjliga sätt såsom till foder. Rapporten ska bidra till ökad kunskap och ger förslag på vad som kan göras för att mer av livsmedelskedjans resurser i form av matsvinn och restprodukter kan användas som foder.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
38
Utgiven:
2020-03-19
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:4
Författare:
Karin Lindow
Anvisning: