Webbutik

Fysisk påverkan i jordbruksvatten

Underlag för avvägning mellan åtgärder för att förbättra vattenmiljön och ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk

Den här rapporten sammanfattar dialogprojektet ”Fysisk påverkan i jordbruksvatten”. Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket och Havsoch vattenmyndigheten och är en del av en längre dialog mellan myndigheterna med syfte att vara till stöd i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Fyra rapporter har tagits fram inom projektet. Dessa utgör underlag för Havsoch vattenmyndighetens vägledningsarbete till stöd för länsstyrelsernas och vattenmyndigheternas arbete med att bedöma om en vattenförekomst som påverkas av markavvattningsanläggningar ska förklaras som kraftigt modifierad.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
26
Utgiven:
2020-02-05
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:1
Författare:
Elisabeth Bölenius
Anvisning: