Webbutik

Mångfald i våtmark

Jordbruksverket arbetar för ett rikt och varierat odlingslandskap med höga natur- och kul-turvärden och för att jordbruket ska belasta miljön så litet som möjligt. Hittills har en standardiserad uppföljningsmetodik för att utvärdera anlagda och restaurerade våtmarkers effekter på biologisk mångfald saknats. Jordbruksverket har därför gett Länsstyrelsen i Jönköpings län i uppdrag att ta fram en sådan metod. I den här rapporten
redovisar Länsstyrelsen projektet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
78
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA10:3
Författare:
Linda Hassel
Anvisning: