Webbutik

Konsekvenser för jordbrukets vattenanläggningar i ett förändrat klimat

Med klimatförändringarna kommer ökad nederbörd och ökad andel intensiva skurar. Dessutom påverkas avrinningen. Här redovisas en studie av olika anläggningar: täckdikningar, dikningsföretag, invallningsföretag, bevattningsanläggningar och konstruerade våtmarker. För varje anläggningstyp har problem som följer av klimatförändringen identifierats och åtgärder föreslagits.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
110
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
105 kr
Pris inkl moms:
111 kr
Artikelnr:
RA10:27
Författare:
L.Carlsson, I.Johansson, J.Krook, M.Käll, T.Larsson, P.Lindmark
Anvisning: