Webbutik

Tvåstegsdiken -ett steg i rätt riktning

Rapporten är en sammanställning av litteratur, egna beräkningar och analyser gällande så kallade tvåstegsdiken (two-stage ditch). Sammanställningen har tagits fram för att fylla ett kunskapsbehov om tvåstegsdikenas möjlighet att bidra med flera viktiga funktioner i jordbrukslandskapet. Eftersom tvåstegsdiken framförallt studerats i USA är urvalet av erfarenheter begränsat. Rapporten är en del av redovisngen av ett regeringsuppdrag om åtgärder för att anpassa jordbrukets vattenanläggningar till ett nytt klimat.

Arbetet har utförts av Per Lindmark, Jordbruksverkets vattenenhet. Lisa Karlsson, Jordbruksverkets analysenhet har bidragit till avsnittet om biologisk mångfald. Josef Nordlund har utfört simuleringar med HEC-RAS. Synpunkter på materialet har
lämnats av Anuschka Heeb, Länsstyrelsen Östergötland, Katarina Börling, Jordbruksverket och Rune Hallgren, LRF.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
60
Utgiven:
2013-07-05
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA13:15
Författare:
Vattenenheten
Anvisning: