Webbutik

Miljöåtgärder i jordbruksvatten

Den här rapporten är en del av dialogprojektet "Fysisk påverkan i jordbruksvatten". Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten och en del av en längre dialog mellan myndigheterna som är tänkt att utveckla och stödja det större arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Denna delrapport ska vara ett stöd i det praktiska åtgärdsarbetet genom att presentera åtgärder som kan minska jordbrukets fysiska påverkan på vatten. Rapporten kan användas som ett stöd för den avvägning som behöver göras mellan vattenmiljöns respektive jordbrukets behov vid bedömningen av om ett jordbruksvatten är kraftigt modifierad och då miljökvalitetsnormer ska fastställas.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2020-01-20
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:23
Författare:
Elisabeth Bölenius, Tomas Johanssn, Ulrika Sabel, Josefin Hjort, Björn Sjöberg, Jonas Svensson, Katarina Vartia
Anvisning: