Webbutik

Jordbrukets behov av vattenförsörjning

Denna rapport är Jordbruksverkets rapportering av regeringsuppdraget jordbrukssektorns behov av vattenförsörjning. Rapporten utgör ett underlag för andra aktörer exempelvis länsstyrelser som vill bedöma jordbrukssektorns vattenbehov i sina regionala vattenförsörjningsplaner för långsiktiga bedömningar och prognoser i relation till andra konkurrerande samhällsbehov.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
78
Utgiven:
2018-05-08
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA18:18
Författare:
Eskil Mattsson John Andersson Ulrika Sabel Gwidon Jakowlew Tomas Johansson Lars Bollmark
Anvisning: