Webbutik

Kantzoner längs jordbruksvatten för en bättre vattenmiljö

Underlagsrapport till Havs och vattenmyndighetens vägledningsarbete

Den här rapporten är en del av dialogprojektet "Fysisk påverkan i jordbruksvatten". Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten och en del av en längre dialog mellan myndigheterna som är tänkt att utveckla och stödja det större arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Denna delrapport är en fördjupad analys av kantzoner med träd och buskar. Tanken är att rapporten ska kunna användas för att identifiera var en kantzonsåtgärd kan vara en användbar åtgärd, vilka positiva effekter på vattenmiljön den kan ge och vilken påverkan den kan ha på jordbruksproduktionen.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2020-01-20
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:6
Författare:
Elisabeth Bölenius, Tomas Johansson, Ulrika Sabel, Josefin Hjort, Jonas Svensson, Katarina Vartia
Anvisning: