Webbutik

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2024

Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning i lantbruket. Rekommendationer uppdateras årligen efter nya rön och den förväntade prisutvecklingen. Huvudbudskapet är att anpassa gödslingen.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
126
Utgiven:
2023-12-22
Pris exkl moms:
100 kr
Pris inkl moms:
106 kr
Artikelnr:
JO23:17
Författare:
Emelie Andersson, Gunilla Frostgård, Emma Hjelm, Pernilla Kvarmo, Maria Stenberg och Johan Malgeryd.
Anvisning: