Webbutik

Åtgärder för minskade växtnäringsförluster från jordbruket

Sjöar, hav och vattendrag som nås av hög tillförsel av kväve och fosfor kan drabbas av övergödning. En av orsakerna till övergödning är förluster av växtnäring från jordbruksmark till vatten. I Sverige används olika åtgärder för att minska läckaget av näringsämnen från jordbruksmark. Arbetet utgår från EU-direktiv, internationella åtaganden och de svenska miljökvalitetsmålen.

I den här broschyren kan du läsa om lagstiftning, ekonomiska ersättningar och rådgivning som syftar till att minska jordbrukets växtnäringsförluster. Du kan också läsa om vilken effekt åtgärderna har, och hur detta påverkar miljön.

Broschyren finns även i engelsk version.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
16
Utgiven:
2019-06-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR125
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: