Webbutik

Markkartering av åkermark

God kännedom om markens växtnärings- och kalktillstånd är en förutsättning för att kunna anpassa gödsling och kalkning på bästa sätt. För att aktualisera behovet av markkartering och beskriva hur den går till har Jordbruksverket givit ut en broschyr, där markkarteringens olika delmoment presenteras.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
8
Utgiven:
Pris exkl moms:
24 kr
Pris inkl moms:
25 kr
Artikelnr:
JO10:19
Författare:
Anvisning: