Webbutik

Fosforhushållning och åtgärder mot fosforförluster i praktiken

- resultat från en webbenkät med 3 887 lantbrukare

Våren 2016 startade Greppa Näringen en fosforkampanj. Som avslutning på kampanjen ville vi kartlägga vilka åtgärder mot fosforförluster som görs ute på gårdarna, vad lantbrukarna planerar att göra framöver, hur väl de känner till vilka stöd som finns att söka, vilka råd de fått m.m. Därför bestämde vi oss för att göra en enkät och i februari 2018 gav vi Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra den.

Enkäten skickades ut till alla lantbrukare med mer än 20 hektar åker som hade en e-postadress i SAM-registret, totalt 13 861 st. Sammanlagt fick vi in 3 887 svar. Resultatet redovisas i den här rapporten. Det är ett unikt material som vi tror kan vara till nytta vid utformningen av stöd, rådgivning och andra styrmedel för bättre vattenkvalitet i kommande landsbygdsprogram.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
120
Utgiven:
2021-04-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:22
Författare:
Johan Malgeryd, Anders Lindhe, Katarina Börling, Markus Hoffmann, Stina Olofsson
Anvisning: