Webbutik

Nya emissionsfaktorer vid beräkning av kväveförluster från stallar

En litteraturgenomgång

Denna rapport är ett samarbete mellan SLU, Jordbruksverket och SCB. Rapporten är slutresultatet av en litteraturstudie gjord av SLU och det arbete som följde därefter när det gällde att ta fram nya emissionsfaktorer för förluster av ammoniak från stallar. I rapporten finns även en genomgång av de vanligaste inhysning- och utgödslingssystemen i Sverige för nötkreatur, gris, fjäderfä och får.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2024-02-05
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA23:14
Författare:
Knut-Håkan Jeppsson, Ulrika Listh, Julia Hytteborn, Lis Eriksson och Dan-Axel Danielsson
Anvisning: