Webbutik

Översyn av nitratkänsliga områden 2022

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av känsliga områden i enlighet med artikel 3.4 i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (nitratdirektivet). En sådan översyn ska enligt nitratdirektivet genomföras vart fjärde år för att kunna göra nödvändiga ändringar av de känsliga områdena.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
78
Utgiven:
2022-10-04
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA22:12
Författare:
Annika Svanbäck, Elisabeth Bölenius, Magnus Bång och Maria Durling
Anvisning: