Webbutik

Gröda mellan grödorna - samlad kunskap om fånggrödor

Sveriges lantbruksuniversitet har på uppdrag av Jordbruksverket gjort en kunskaps­sammanställning om odling av fånggrödor. Odling av fånggrödor är en av de viktigaste åtgärderna för att minska kväveläckaget från jordbruksmark och miljöersättning betalas varje år ut till lantbrukare som odlar fånggrödor. På senare år har intresset för att odla fånggrödor minskat. Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att få ett underlag för hur fånggrödor kan utnyttjas effektivt i våra odlingssystem. Den kan också vara ett underlag vid utformning av villkor för miljöersättningen för odling av fånggrödor.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
78 kr
Artikelnr:
RA12:21
Författare:
Helena Aronsson, Göran Bergkvist, Maria Stenberg, Ann-Charlotte Wallenhammar
Anvisning: