Webbutik

Kraven kostar, Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav

I denna utredning har vi sammanställt de krav på att dokumentera, rapportera, redovisa uppgifter m.m. som ställs på jordbruksföretagare. Kraven kommer såväl från Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket som från branschorganisationer, mejerier, slakterier, spannmålsuppköpare, handeln och kvalitetsprogram. Alla aktörers krav påverkar jordbruksföretagarnas administrativa börda.

Utifrån intervjuer med jordbruksföretagare så beräknar vi de administrativa kostnaderna för representativa gårdar (mjölk, slaktgris, kyckling, spannmål och tomat). Beräkningarna visar att det är animaliesektorn som har högst administrativa kostnader  av myndighets- och branschkrav.

Här hittar du kortversionen.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
170
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA12:31
Författare:
Anna Wretling Clarin, Joel Karlsson
Anvisning: