Webbutik

Betesmarker och slåtterängar med miljöersättning

Jordbruksverket ansvarar för att ta fram underlag inför utvärdering av landsbygdsprogrammets effekter. En aspekt i uppföljningen av miljöersättningen till betesmarker och slåtterängar görs i denna rapport. Här analyseras bland annat i vilken omfattning våra värdefulla ängs- och betesmarker, inventerade i ängs- och betesmarksinventeringen, sköts med miljöersättning. Analyserna har gjorts för 2010. En del av de motsvarande analyser som gjordes för 2008 (Jordbruksverket, 2010) har fått göras om på grund av att de baserades på felaktigt underlag. De rättade resultaten presenteras i denna rapport och ersätter resultaten i rapport 2010:32, ”Sköts värdefulla ängar och betesmarker med miljöersättning?”.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
48
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA12:41
Författare:
Lisa Karlsson, Charlotta Cristvall, Tobias Edman, Greger Lindberg
Anvisning: