Webbutik

Marknadsöversikt - livsmedelsindustrin

Syftet med denna rapport är att ge en bild av marknadssituationen för livsmedelsindustrin och kort analysera dess utveckling under de senaste åren.  Den beskriver Sveriges livsmedelsindustri men blickar också ut mot EU och världen. Rapporten beskriver livsmedelsindustrins struktur i Sverige och redogör även för aktuella frågor på EU-nivå. Råvarumarknaden analyseras för några utvalda råvaror och till sist beskrivs handelns utveckling och läget i olika handelsavtal.

Rapporten omfattar hela livsmedelsindustrin. Föregångaren till denna rapport kom 2006 och avsåg endast bearbetade jordbruksvaror.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
80
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA12:42
Författare:
Karin Lindow
Anvisning: