Webbutik

Växtnäringsflöden på gårdar inom Greppa Näringen

Växtnäringsflöden hos nästan 8 500 gårdar i Greppa Näringen utgör ett referensmaterial för gårdar med olika inriktning och för olika produktionsgrenar. Data mellan 2010 och 2016 dominerar i materialet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
92
Utgiven:
2021-01-11
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:15
Författare:
Emma Hjelm (red), Cecilia Linge, Hans Nilsson, Stina Olofsson Foto omslag: Janne Andersson
Anvisning: