Webbutik

Myndigheters kostnader och åtgärder vid hantering av EU-stöd 2019

• Totalt uppgår hanteringskostnaden för EU-stöd under år 2019 till
954 miljoner kronor, att jämföra med 926 miljoner kronor för år 2018

• Under år 2019 betalades det totalt ut cirka 15 238 miljoner kronor
för EU-stöd vilket ger en hanteringskostnad på cirka 6 procent per
stödkrona

• För Jordbruksverket har kostnaderna ökat med 4 miljoner kronor och
för länsstyrelserna har kostnaderna ökat med 21 miljoner kronor jämfört
med föregående år
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
56
Utgiven:
2020-04-30
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:6
Författare:
Mikael Ringsten, Kristin Järvmark, Johan Hennel, Maria Karlsson, Monika Gejervall, Eila Mårtensson
Anvisning: