Webbutik

Myndigheters kostnader och åtgärder vid hantering av EU-stöd 2015

"Denna rapport är en redovisning av uppdrag "Kostnader för EU-stöd" som återfinns i Jordbruksverkets regleringsbrev. Jordbruksverket ska till Regeringskansliet redovisa myndigheters totalkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöd."
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
60
Utgiven:
2016-04-11
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA16:10
Författare:
Ulrika Gotthardsson, Eila Mårtensson, Jenny Ameziane
Anvisning: