Webbutik

Hantering av EU-stöd

Myndigheters kostnader och åtgärder vid hantering av EU-stöd 2023

Denna rapport är en redovisning av uppdrag "Hantering av EU-stöd" som återfinns i Jordbruksverkets regleringsbrev. Jordbruksverket ska till Regeringskansliet redovisa myndigheters totalkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöd.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
86
Utgiven:
2024-05-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA24:4
Författare:
Mikael Ringsten
Anvisning: