Webbutik

Strategi för arbetsmiljö inom jordbruks- och trädgårdsnäringen

Regeringen gav i november 2021 Jordbruksverket i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön inom jordbruket och trädgårdsnäringen. Resultatet av utredningen redovisas i rapporten. Genomförandet av strategin planeras att fortgå till 2027 och finansieras med medel för kompetensutveckling ur strategisk plan.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
94
Utgiven:
2022-10-24
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA22:16
Författare:
Lina Edvardsson, Sone Ekman, Stephanie Kindbom och Julia Marcopoulos, Eva Göransson, Peter Lundqvist
Anvisning: