Webbutik

Växtnäringstillsyn på hästgårdar 2021

Tillsynsprojekt om lagring, avyttring och spridning av hästgödsel samt skötsel av hagar där hästar går året om

Jordbruksverket har tillsammans med 80 kommuner genomfört ett tillsynsprojekt om växtnäringstillsyn på hästgårdar under 2021. Tillsynsprojektet vände sig till kommunernas miljöinspektörer som bedriver tillsyn enligt miljöbalken på hästhållare.

I rapporten beskrivs tillsynsprojektet och resultatet från de tillsynsbesök som utfördes av kommunerna. Rapporten redogör även för den utvärdering som gjorts efter projektets genomförande samt beskriver hur resultatet kommer att användas av Jordbruksverket framöver.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
76
Utgiven:
2022-04-19
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA22:4
Författare:
Teresia Persson, Hanna Lindgren
Anvisning: