Webbutik

Vi har nått vägs ände

Jordbrukarstöden har nu nått en sådan komplexitet att det är nödvändigt att hitta förenklingar. Syftet med denna rapport är att presentera möjligheter till förenkling av jordbrukarstöden. Med förenkling menas här att den totala administrativa bördan för lantbrukare och myndigheter blir lägre eller att hanteringen från ansökan till utbetalning fungerar effektivare.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
44
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA11:3
Författare:
Lars Hansson, Arne Andersson, Hans Andersson, Sofia Blom, Gösta Cedergren, Carin Hörnsten, Petter Steen
Anvisning: