Webbutik

Svensk växthusproduktion av tomater

Rapporten beskriver och analyserar förutsättningarna för svensk växthusproduktion av tomater och utreder konkurrenssituationen i förhållande till Nederländerna och Finland. Dessutom visar rapporten på hur svenska konsumenter agerar vid köp av tomater. Rapporten innehåller också en analys av konkurrensen i livsmedelskedjan för tomater, som en del i ett underlag till Konkurrensverket inom regeringsuppdraget om konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
116
Utgiven:
2011
Pris exkl moms:
105 kr
Pris inkl moms:
111 kr
Artikelnr:
RA11:17
Författare:
Helena Lööv, Carin Stenberg, Anna Wretling Clarin, Fabian Nilsson
Anvisning: