Webbutik

Programmet för odlad mångfald, 2021-2025: samarbete för hållbarhet

Mål, genomförande och behov
  • I 20 mål och 53 åtgärder förtydligas programmets verksamhet för de kommande fem åren
  • Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter föreslås samlokaliseras med
    Nordiskt genresurscentrum, NordGen
  • En förstärkt finansiering krävs för att genomföra ambitionerna i FAO:s globala handlingsplan
    för växtgenetiska resurser, och andra åtaganden
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
65
Utgiven:
2020-01-30
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
RA19:25
Författare:
Jens Weibull
Anvisning: