Webbutik

Programmet för odlad mångfald, POM Mål och strategi för perioden 2016 - 2020

  • POM:s nya strategi omfattar perioden 2016-2020, och har utformats i nära dialog med en lång rad olika aktörer
  • Verksamheten omfattar bevarande och användning av genetiska resurser, forskning och utveckling, utbildning och information, internationellt arbete och policyarbete.
  • Strategin omfattar 17 olika mål, anvisar åtgärder för att uppnå dem och föreslår en tidsplan och budgetbehov. Förslagen, som syftar till att uppfylla miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”, förutsätter utökad ramfinansiering, riktade forskningsmedel och egenfinansierade insatser av många aktörer.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
60
Utgiven:
2015-08-20
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
RA15:16
Författare:
Jens Weibull
Anvisning: