Webbutik

Tillämpning av miljöbalken vid lokalt omhändertagande av smittfarligt avfall vid epizootiutbrott

– vägledning för hantering och tillsyn

Hantering av ett utbrott av en epizootisk sjukdom kräver god beredskap hos aktörer på många olika nivåer i samhället. Sverige har en stark tradition av att effektivt förebygga, bekämpa och utrota smittor och epizootilagstiftningen är ett kraftfullt verktyg som lägger grunden för arbetet. Fokus på hållbar utveckling, med skydd för människors hälsa och miljön, genomsyrar i dag alla verksamheter. Det kan vara en utmaning att besluta om väl avvägda åtgärder för smittskydd och miljöhänsyn i en akut utbrottsituation och därför har den här vägledningen utarbetats. Smittfarligt avfall från epizootiutbrott regleras av flera lagstiftningar med olika syften som gör att de inte alltid är förenliga i en utbrottssituation. Miljöbalken ska säkerställa att miljöpåverkan minimeras i alla verksamheter i ett långsiktigt perspektiv, medan epizootilagstiftningen ska ge möjlighet att vidta kraftfulla åtgärder för att snabbt få stopp på en smittspridning. Situationen kan exponera oförenliga delar i olika lagstiftningar, vilket i sin tur kan leda till oklarheter för riskhanterande myndigheter, tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Vägledningen vänder sig i första hand till ansvariga för miljötillsyn på kommuner och länsstyrelser men ska även vara en hjälp för Jordbruksverkets handläggare, utredande veterinärer, länsveterinärer och verksamhetsutövare. Den syftar till att bidra till god samverkan mellan aktörerna
vid epizootiutbrott.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
54
Utgiven:
2019-02-22
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:2
Författare:
Jordbruksverket, Naturvårdsverket
Anvisning: