Webbutik

Vaccinera fjäderfä mot newcastlesjuka?

Det är Jordbruksverket som kan besluta om ett eventuellt införande av vaccination
mot newcastlesjuka i Sverige. Jordbruksverket har under ett antal år haft diskussioner
i vaccinationsfrågan med Svensk Fågel, Svenska Ägg och andra
fjäderfäorganisationer.

Syftet med föreliggande rapport är att sammanställa ett beslutsunderlag för valet
mellan att fortsätta att inte vaccinera och att införa vaccination. Rapporten har tagits
fram på eget initiativ av Jordbruksverket.

SVA har skrivit ett underlag som beskriver vilka faktorer man bör beakta inför ett
eventuellt beslut att börja vaccinera fjäderfä mot newcastlesjuka. Detta underlag
ligger som en bilaga i rapporten och sammanfattas kort i kapitel 3.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
74
Utgiven:
2017-06-08
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA17:2
Författare:
Sone Ekman, Karin Åhl
Anvisning: