Webbutik

Regeringsuppdrag om nya zoonoser

Uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa

Regeringen har gett Statens Jordbruksverk (Jordbruksverket) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att granska svensk djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa (zoonoser) med utgångspunkt i det tidigare utbrottet av SARS-CoV-2 i svenska minkbesättningar. I uppdraget ingår även att redovisa eventuella behov av ytterligare insatser och föreslå förebyggande åtgärder för att minimera risken för överföring av sådana smittor mellan djur och människa. I en ändring av uppdraget har regeringen även gett Jordbruksverket i uppdrag att göra en översyn av myndighetens föreskrifter gällande minkuppfödning från ett smittskyddsperspektiv.

Jordbruksverket och SVA har genomfört en gemensam utredning med anledning av regeringsuppdraget och i denna rapport slutredovisar vi uppdraget.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
146
Utgiven:
2022-07-04
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA22:3
Författare:
Johanna Lindahl Johannes Erlandsson Karin Åhl, Märta North, Karin Hult, Désirée Jansson, Siamak Zohari, Marie Sjölund, Karl Ståhl, Cecilia Hultén, Per Wallgren, Estelle Ågren, Ulrika Windahl, Anna Malmsten, Gittan Gröndahl, Linda Perttula, Ylva Persson och Karin Persson-Waller
Anvisning: