Webbutik

Djurens hälso- och sjukvård - i ett tioårsperspektiv

1 mars 2012 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att göra en översyn av den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling för djur de närmaste tio åren. Jordbruksverket har genomfört detta efter samråd med andra berörda myndigheter, universitet och högskolor, företag och intresseorganisationer.

Målsättningen för utredningen har varit att producera en trovärdig, verklig-hetsnära beskrivning av hälso- och sjukvården för djur och dess möjliga utveckling 2013-2023, samt en analys av de krav utvecklingen ställer på  kompetenstillskott, utbildning och kvalitetssäkring. Utredningen redovisar även förslag på åtgärder för att upprätthålla en hög standard och fortsatt behovsuppfyllnad.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2013-05-03
Pris exkl moms:
86 kr
Pris inkl moms:
91 kr
Artikelnr:
RA13:19
Författare:
Lotta Ternström Hofverberg
Anvisning: