Webbutik

Nationell kunskaps - försörjning för en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor

Jordbruksverket fick i uppdrag av regeringen att föreslå ett system som gör att kunskap som främjar en god djurhållning, hållbar produktion och lantbruksföretagens lönsamhet når ut och omsätts i praktiken på ett bättre sätt än idag. Rapporten ger regeringen underlag att vidta åtgärder för att genomföra Livsmedelsstrategin. Utredningsarbetet inleddes med en kartläggning och analys av nuläget. Här lade vi stort fokus på de behov som företrädare för företagare inom animaliesektorn samt rådgivningsföretag förde fram till utredningen. Dialoger med berörda aktörer inom det agrara kunskaps- och innovationssystemet har varit centrala under hela arbetet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
94
Utgiven:
2019-08-02
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:4
Författare:
Katharina Gielen, Maria Nyström
Anvisning: