Webbutik

Fiskeforum 2019

Tema fisketurism

Fiskeforum2019 var en nationell konferens som hölls på Näringslivets Hus i Stockholm den 2-3 april 2019. Konferensen syftade denna gång till att, med hjälp av såväl svenska som internationella föredragshållare, belysa och informera om möjliga lösningar på de utmaningar som konstaterats för svensk fisketurism. Under konferensen, som bland annat gästades av Hans Majestät Konungen och Landsbygdsminister Jennie Nilsson, hölls även ett flertal panelsamtal och en
politikerpanel för att ytterligare belysa olika aspekter av frågorna.

I denna rapport kan du ta del av samtliga presentationer och panelsamtal via
de webblänkar som finns under respektive avsnitt.

Arrangörerna Jordbruksverket, Sportfiskarna, Tillväxtverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket hoppas att denna rapport gör att fler människor ökar sin förståelse för fisketurismens möjligheter och utmaningar och att vi därmed tillsammans kan ta ytterligare steg framåt i utvecklingen av svensk fisketurism.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
34
Utgiven:
2019-07-03
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:16
Författare:
Anvisning: