Webbutik

Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026

– Årsrapport 2022

År 2019 fattade Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten beslut om att ta fram en gemensam strategi för hållbar utveckling av svenskt fiske och vattenbruk. Till strategin kopplades tre sektorsspecifika handlingsplaner med konkreta åtgärder och aktiviteter som syftar till att nå de strategiska målen för yrkesfisket, fritidsfisket och fisketurismen samt vattenbruket.

Årsrapporten avser genomfört åtgärdsarbete från och med den 1 juni 2021
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
91
Utgiven:
2023-05-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR656
Författare:
Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten
Anvisning: