Webbutik

Fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet

I början av år 2022 fick Jordbruksverket ett regeringsuppdrag som utmynnat i denna rapport. I uppdraget ingick att analysera svensk fiskberedning utifrån produktion och mottagningskapacitet samt identifiera hinder och utvecklingsbehov för att en större andel av svenskfångad fisk ska kunna landas och beredas i Sverige.
Uppdraget har genomförts i dialog med ett stort antal aktörer i hela den blå värdekedjan samt med Livsmedelsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Såväl beredskapsperspektivet som sektorns betydelse för en växande bioekonomi ingår i uppdraget. De slutsatser och synpunkter som presenteras i rapporten är i stor utsträckning ett resultat av dessa. Det bör dock betonas att aktörerna har mycket olika syn på sektorns utmaningar och på behovet av förändringar.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
145
Utgiven:
2023-03-30
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA23:8
Författare:
Anvisning: