Webbutik

Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026

– friska ekosystem och hållbart nyttjande

S
trategins syfte är att slå fast en gemensam väg framåt för hållbar utveckling av fiske och vattenbruk i Sverige. Strategin kommer på så sätt att vara styrande för Havs- och vattenmyndighetens och Jordbruksverkets arbete med koordinerad förvaltning och främjande där ekologi, ekonomi och social hållbarhet går hand i hand. Detta arbete behöver vara inriktat på att möta nya utmaningar för hållbart nyttjande inom ramen för ekosystemens bärkraft. Strategin ska också utgöra ett stöd i Sveriges internationella arbete med frågor som rör fiske och vattenbruk.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
70
Utgiven:
2021-06-02
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR598
Författare:
Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten
Anvisning: