Webbutik

Slutrapport från förhandlingar mellan samebyar och markägare i Härjedalen om renbete

Härjedalens kommun saknade en lagfäst betesrätt till stora arealer. För att fortsatt kunna beta marken krävdes därför att nyttjanderättsavtal slöts mellan de aktuella samebyarna och de berörda markägarna.
Rapporten är Jordbruksverkets redogörelse för genomförandet av ett regeringsuppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län och Skogsstyrelsen verka för att för att förhandlingar genomfördes mellan de berörda samebyarna och dessa byars markägare med målet att träffa sådana nyttjanderättsavtal.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
20
Utgiven:
2020-01-10
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:22
Författare:
Svante Nilsson
Anvisning: