Webbutik

Vad är betydande negativ påverkan på jordbrukets markavvattnings- anläggningar?

Underlagsrapport till Havs- och vattenmyndighetens vägledning om förklarande av kraftigt modifierade vatten inom vattendirektivet

Den här rapporten är en del av dialogprojektet "Fysisk påverkan i jordbruksvatten" Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten och en del av en längre dialog mellan myndigheterna som är tänkt att utveckla och stödja det större arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Tanken är att denna rapport ska kunna utgöra ett underlag för bedömning av vad som är betydande negativ påverkan på verksamheten vid förklarande av kraftigt modifierade vatten.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
44
Utgiven:
2020-01-20
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA19:5
Författare:
Frida Edström, Joel Karlsson
Anvisning: